Confirmar asistencia

É preciso por cuestións de aforo e para recibir o título acreditativo de participación, confirmar a asistencia mediante o seguinte cuestionario: